Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ancaq-ancak
asanca-hazırlop
axırıncı-son
birinci-öncü
birinci növbədə-ilk önce
birincilik-öncelik
bürüncək-yağmurluk
cəncəl-hırçın
dinc-müsterih, uslu
dinclik-mola
dincəlmək-dinlenmek, konaklamak
doyunca-tıka basa
düşüncə-bilinç, düşünce
düşüncəli-bilinçli
fincan-fincan
gülünc-gülünç
güvenc-kıvanç
gəlincik-gelincik
gənc-genç
inanc-inanç
inci-inci
incik-kırgın
inciklik-kirginlik
incimiş-dargın, kırgın
incimək-gücenmek, incinmek, kırılmak
incir-incir
incitmək-acıtmak, gücendirmek
incə-ince, şık
incəlik-zarafet
incəlmək-incelmek
incələmək-incelemek
iyrənc-iğrenç, tiksinç
işgəncə-işkence
künc-köşe
küncüt-susam
muncuq-boncuk
nadinc-çapkın, haylaz
narınc-turunç
narıncı-turuncu
neçənci-kaçıncı
ortancıl-ortanca
oyuncaq-oyuncak
pencək-ceket
pencər-pancar
pəncə-taban
pəncərə-pencere
qazanc-avantaj, kar, kâr, kazanç, ücret, yarar
qorxunc-korkunç
qılınc-epe, kılıç
qısqanc-kıskanç
sancaq-firkete, raptiye
sancmaq-çivilemek, saplamak
sancı-sancı
sancılanmaq-sancılanmak
sevinc-ferah, sevinç
sevincli-kutlu
sinc-zil
sərəncam-genelge
tunc-bronz, tunç
turunc-turunç
turuncu-turuncu
utancaq-çekingen, mahcup, sıkılgan, utangaç
utancaqlıq-mahcubiyet, utanç
xəncər-hançer
yelləncək-salıncak
yığıncaq-meclis, toplantı
zənci-zenci
zəncir-köstek, zincir
zəncirbənd-fermuar
öncə-ilkönce, önce, peşin
öncədən-peşinen
əncir-incir
əylənc-fren
əyləncə-cümbüş, eğlence
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ancak-ancaq
atlıkarınca-karusel
bencil-eqoist, xudbin
bencillik-eqoistlik, xudbinlik
boncuk-muncuq
dilenci-dilənçi
düşünce-düşüncə
eğlence-əyləncə
fincan-fincan
fırıncı-çörəkbişirən, çörəkçi, şatır
gelincik-gəlincik, lalə
gonca-qönçə
güncel-aktual, mühim
güvence-zəmanət
hıncahınç-dopdolu
ilk önce-birinci növbədə
ilkönce-öncə
inanca-zəmanət
ince-incə
incelemek-araşdırmaq, incələmək, öyrənmək
incelmek-incəlmək
inci-inci
incinmek-incimək
incir-əncir, incir
insancıl-insanpərvər
işkence-işgəncə
kanca-çəngəl, qanad, qarmaq
karınca-qarışqa
kaçıncı-hansı, neçənci
okulöncesi-məktəbəqədər
olanca-bütün
ortanca-ortancıl
oyuncak-oyuncaq
oyuncu-aktrisa, aktyor
pancar-çuğundur, pazı, pencər
pencere-pəncərə
sakınca-məhzur, zərər
salıncak-yelləncək
sancak-bayraq
sancı-sancı
sancılanmak-sancılanmaq
sincap-dələ
tabanca-tapança
tencere-qazan, qazança
turuncu-narıncı, turuncu
vurguncu-alverçi, möhtəkir
yabancı-xarici, yabançı
yalancı-yalançı
zenci-zənci
zincir-zəncir
önce-əvvəl, əvvəlcə, qabaq, öncə
önceden-əvvəlki, qabaqkı
öncel-sələf
öncelik-beh, birincilik, qabaqcıllıq, təminat
öncü-avanqard, birinci, qabaqcıl
öğrenci-şagird, tələbə


Çox Axtarılanlar
sövdalaşdılar, meyar, kaplumbağa, eşitmə, sakınca, baktrian.nədir, ürüzgar, müvəffəqiyyət, qəbayi-xizrpuşan, tapşırık, şalvar, ümumi, bığını ..., kəşməkəşli, xizrpuşan, meyhoş, dağılım, dalbayov, zloy, stalaktit, qəbayi, xuy, təmənni, priznavat, asta od, dekem sözunun ..., əpalajeniya, xəsis, xama nedir, qruz

Powered by Azeri.NET