Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alt paltarı-çamaşır
aparat-aygıt
aparma-nakıl
aparmaq-götürmek
arpa-arpa
avropasayağı-alafranga
aypara-ayça
aşpaz-aşçı
bərpa-restorasyon, restore
departament-ofis
hoppanmaq-hoplamak, zıplamak
ispanaq-ıspanak
kompanyon-hissedar
kompas-pusula
lampa-lâmba
lupa-büyüteç, pertavsız
padşah-padişah
paket-paket
pakt-ahitname, antlaşma, misak
palata-oda
palitra-palet
paltar-elbise, giyecek, giyim, giysi
paltarasan-portmanto
palçıq-balçık, çamur, zifos
palçıqlı-çamurlu
pambuq-pamuk
papaq-külah
papiros kötüyü-izmarit
papiros qırıntısı-izmarit
papka-cüzdan, dosya
paqon-omuzluk
parabaş-yarımca
paralamaq-paralamak
paralel-koşut
paraqraf-fıkra
parazit-asalak
parazitologiya-asalak bilimi
parik-peruka
parlamaq-parlamak
parlament-meclis
parlaq-parlak
parodiya-müsvedde
paroxod-vapur
partiya-kafile
partiyanın-üye
partizan-çeteci, gerillacı
partlamaq-patlamak
partlaq-patlak
partlayış-infilak
parç-kepçe, maşrapa
parça-dokuma, fıkra, kumaş, para, parça
parça-parça-paramparça
parçalamaq-parçalamak, ufalamak
parıltı-ağıl, parıltı, rugan
pas-pas
pasaj-çarşı
pasport-hüviyet
pasta-macun
pasxa-paskalya
patron-patron
patrul-devriye, karakol
paxla-bakla, fasulye
paxıl-kıskanç
paxıllıq etmək-kıskanmak
pay-hisse, küsur, pay
paya-kazık
payacıq-fiş
paylanma-dağılım
paytaxt-başkent, başşehir
payçı-hissedar
payız-güz, son bahar, sonbahar
payızlıq-güzlük
pazı-pancar
paşa-paşa
paştet-ezme
qadın paltarı-entari
qapalı-çekingen, kapalı
qapamaq-kapamak
qapan-kantar, vezne
qoparmaq-koparmak
separatizm-ayırıcılık
tapança-tabanca
topa-küme
topal-topal
topalaşmaq-kümelenmek
toparlamaq-toparlanmak
torpaq-kara, toprak
transparant-pankart
truppa-ekip
xırda-para-öteberi
xırpalamaq-hırpalamak
yarpaq-yaprak
yekparə-yekpare
zopa-sopa
çapacaq-çapa
çapalamaq-çabalamak
çapavolçu-çapulcu
çarpayı-karyola
çarpaz-çapraz, fermuar
çılpaq-çıplak
şapalaq-şamar, tokat
şlyapa-şapka
şparqalka-kopya
Türk dilində-Azərbaycan dilində
apartman-çox mərtəbəli ev, ev
arpa-arpa
baş parmak-baş barmaq
bitpazarı-şeytanbazar
depar-start
departman-idarə, müəssisə
gardenparti-qəbul
geçit parmaklığı-şlaqbaum
gözü kapalı-gözübağlı, kor-koranə
hoparlör-səsucaldan
hırpalamak-xırpalamaq
ispat-isbat
ispatlamak-isbat etmək, sübut etmək
kampana-zəng
kapak-qabaq
kapalı-bağlı, qapalı, örtülü
kapamak-bağlamaq, qapamaq, örtmək
kapan-tələ
kaparo-beh
kapasite-güc, imkanlılıq, qabiliyyət, tutum
kapatmak-örtmək
kompartıman-kupe
koparmak-qoparmaq
lapa-məlhəm, sıyıq, təpitmə
maşrapa-krujka, parç, tayqulp
mizanpaj-səhifə bağlama
padişah-padşah
pahalanmak-bahalanmaq
pahalı-baha
paket-bağlama, paket
paketlemek-qablaşdırmaq
paldır küldür-quppultu ilə
palet-palitra, tırtıl
palyaço-kloun, məzhəkəçi, təlxək
pamuk-pambuq
panayır-yarmarka
pancar-çuğundur, pazı, pencər
pankart-plakat, transparant
pantolon-şalvar
papatya-çobanyastığı
papaz-keşiş
papağan-tutuquşu
para-dilim, hissə, parça, pul, tikə
para bozdurmak-xırdalamaq
paralamak-paralamaq
paramparça-parça-parça
parantez-mötərizə
parasız-havayı, pulsuz
pardon-əfv edin, bağışlayın
pardösü-plaş
parfüm-ətir
parlak-parlaq
parlamak-parlamaq
parmak-barmaq
pars-bəbir
parça-parça
parçalamak-parçalamaq
parıltı-parıltı
pas-pas
pasaklı-pinti
paskalya-pasxa
pasta-peçenye, pirojna, tort
patates-kartof
paten-konki, rolik
patika-cığır
patlak-partlaq
patlamak-partlamaq
patlıcan-badımcan
patron-ağa, patron, sahib, sahibkar
patırtı-hay-küy, səs-küy
patırtılı-səsli-küylü
pay-pay
paydos-tənəffüs
paylamak-danlamaq
paytak-əyriayaq
pazarlama-marketinq
pazarlık-bazarlıq
paşa-general, paşa
pompa-nasos
propaganda-təbliğ etmə, təbliğat
rampa-eniş
sehpa-molbert
sipariş-sifariş
sopa-zopa
topal-axsaq, topal
toparlak-yuvarlaq
toparlanmak-toparlamaq
tıpatıp-tam eyni
tırpan-dəryaz, kərənti
yalpa-valaylama, yırğalanma
yapay-süni
yekpare-monolit, yekparə
yelpaze-yelpik
zampara-arvadbaz
zımpara-sumbata
çapa-çapacaq, kərki, kətmən, külüng, qiyməkeş, lövbər, toxa
çapak-zığ
çapalamak-belləmək, kətmənləmək
çolpan-venera
ıspanak-ispanaq


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, məhsul, cin, qaqaş, abijniq, mübaliğe, rica edirem, tamaşacı, rica edirəm, privet, tıpkı, umrumda değil, cahıl, besbantov, təsnifat, umrumda, bestbantov, mati, nifaq alması, vecime, cəlb, tvarok, ahşap, çem, düz, piano, ruhi mücərrəd, patxod, mərmi sözünün ..., naber

Powered by Azeri.NET