Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
al ver-alış veriş
alverçi-vurguncu
alış-veriş-alış veriş
aravermə-duraklama
cavab vermək-yanıtlamak
geri vermək-geri vermek
güvenc-kıvanç
icaraya vermək-kiralamak
inventar-demirbaş
investisiya-yatırım
işverən-iş veren
konvensiya-ahitname, antlaşma
krevet-karides
könül vermək-gönül vermek
novella-öykü
pulverizator-püskürteç
qır vermək-kırıtmak
rəy vermək-eleştirmek
sekvestr-haciz
sovet-kurul, şûra
suveren-egemen
suverenlik-egemenlik, hâkimiyet
söz vermək-söz vermek
səs vermək-oy vermek
təhvil vermək-devretmek
tərbiyə vermək-eğitmek
universal-evrensel
vedrə-kova
veksel-döviz, poliçe
velosiped-bisiklet
venera-çolpan
ventilyator-vantilatör
vergi-vergi
vergül-virgül
veriliş-yayın
verim-verim
verimli-verimli
vermə-nakıl
vermək-sunmak, ulaştırmak, vermek, yayınlamak
vertolyot-helikopter
vetçina-jambon
zərər vermək-dokunmak
əks-səda vermək-yankılanmak
əlverişli-elverişli, harcıalem, kullanışlı, müsait, olacak
əlverişsiz-kullanışsız
əlvermək-elvermek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alış veriş-al ver, alış-veriş
biçerdöver-kombayn
cengâver-cəngavər
cetvel-cədvəl, xətkeş
cezve-qəhvədan
cilve-cilvə
davet-dəvət
davetiye-dəvətnamə
deve-dəvə
deve kuşu-dəvəquşu
develope etmek-aydınlaşdırmaq
eldiven-əlcək
elveda-əlvida
elverişli-əlverişli
elvermek-əlvermək, kifayət etmək
evet-bəli, hə, həri
evvel-əvvəl, qabaq
evvelâ-əvvəla
forvet-hücum
geri vermek-geri vermək, qaytarmak
gevelemek-gəvələmək
geveze-boşboğaz, çərənçi, gəvəzə, naqqal
gönül vermek-könül vermək
güven-əmin, arxayın, etimad, güvənmə
güven oyu-etimad rə'yi
güvence-zəmanət
güvenilir-etibarlı, etimadlı, mötəbər
güvenlik-əmin-amanlıq, əmniyyət, təhlükəsizlik
güvenmek-etibar etmək, güvənmək, inanmaq
güvensiz-etibarsız, inamsız, qətiyyətsiz, mütərəddid
güvensizlik-etimadsızlıq, inamsızlıq
güvenç-güvənmə
güvercin-göyərçin
güverte-göyərtə
güvey-damad, kürəkən, nişanlı, yeznə
heves-həvəs
hicvetmek-həcv etmək
ilâve-əlavə
ivedi-təcili
iş veren-fəhlətutan, işverən, sahibkar
işve-işvə
kahve-qəhvə
kahverengi-qəhvəyi
kilo vermek-arıqlamaq
kuvvet-qüvvə, qüvvət
küvet-vanna
lağvetmek-ləğv etmək
lâcivert-lacivərd
mahvetmek-məhv etmək
merdiven-nərdivan, pilləkən
meyve-meyvə
milletvekili-deputat, millət vəkili
misafirperver-qonaqpərvər, qonaqsevər
mukavele-müqavilə
mukavemet-müqavimət
münevver-aydın, bilikli, elmli, işıqlı, mədəni, oxunmuş, ziyalı
müsvedde-qaralama, parodiya
müteharrik merdiven-eskalator
müşavere-müşavirə
nüve-nüvə
oy vermek-səs vermək
rüşvet-rüşvət
rüşvet yiyen-rüşvətxor
sehven-səhvən
servet-sərvət
serüven-macəra, sərgüzəşt
sevecen-mehriban
söz vermek-söz vermək
teveccüh-təvəccöh
tevekkül-təvəkkül
ve-
veba-vəba
vebal-günah, vəbal
vecibe-borc, öhdəçilik, vəzifə
veciz-aydın, qıssa
vecize-aforizm
vefakâr-vəfakar
vefat-vəfat
vehim-vəhm
vekalet-hüquq, ixtiyar, səlahiyyət, vəkalət
vekil-müavin, müvəkkil, nümayəndə, vəkil
vekâlet-nazirlik, vəkalət
vekâleten-vəkalətən
velevki-əgər, hətta
velhasıl-xülasə, qısaca, sözün qısası
veliaht-vəliəhd
velinimet-hami, havadar, xilaskar
veraset-irsiyyət
verecek-borc
verem-vərəm
veresiye-borc, kreditlə, nisyə
verev-çəp, çəpinə
vergi-vergi
veri-məlumat
verim-məhsuldarlıq, verim
verimli-bərəkətli, məhsuldar, münbit, verimli
vermek-vermək
vernik-laklama
vernikleme-laklama
vesayet-himayə, qəyyumluq, vəsiyyət
vesika-sənəd, vəsiqə
vesile-bəhanə, fürsət, səbəb
vestiyer-garderob, qarderob
vesvese-vəsvəsə
veya-və ya, ya, yaxud
vezin-vəzn
vezir-vəzir
vezne-xəzinə, kassa, qapan, tərəzi, vəznə
veznedar-kassir, vəznədar
zirve-zirvə
çerçeve-çərçivə
özveri-fədakarlıq
üvey-ögey
üveyik-alabaxta
üvez-üvəz
şehvet-şəhvət
şive-şivə


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, pozitiv, texeyyul, öd, nərdivən, tenezzül, öğ, piç, merdivan, gagas, fariğul-bal, şapka, öç, dalbayov, nərdivan, neqativ, g.k, puhax, sağlıqla balam, kaplumbağa, afiyet olsun, mans, mərdivən, qələmə. vermək, mərdivan, öb, təxəyyül, gijdillax

Powered by Azeri.NET