Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arxa-arka, art, sırt, torpil
arxac-ağıl, atkı
arxası üstə-sırt üstü
arxayın-emin, güven
arxayınlıq-ikna
beynəlxalq-enternasyonal, evrensel, uluslararası
bilxassə-bilhassa
buxar-buhar
buxarı-şömine
cəbbəxana-cephane
dəlixana-tımarhane
emalatxana-imalâthane
günəbaxan-ayçiçeği
huy-xasiyyət-karakter
həbsxana-cezaevi, hapis, hapishane
ibadətxana-mabet
idxal-ithal
iftixar-iftihar, kıvanç, övünç
kinomexanik-gösterimci
kitabxana-kütüphane
mehmanxana-otel
mexanizm-tertibat
müalicəxana-muayenehane
müxalif-muhalif
müxalifət-muhalefet
məxaric-gider, harcama
ocaqxana-ateşçi yeri
ovxalamaq-çitilemek, ovalamak
pasxa-paskalya
qorxaq-korkak, ödlek
quşxana-kümes
rəsədxana-gözlemevi
solaxay-solak
suxarı-peksimet
sözə baxan-uslu, uysal
sözəbaxan-uyuşkan
toxa-çapa
tündxasiyyət-hırçın
tıxac-tıkaç
tıxamaq-tıkamak
xadimə-hademe, hizmetçi
xahiş-rica
xahiş etmək-yakarmak
xain-hain, sinsi
xal-ben, benek, puan
xala-teyze
xalis-halis, safi
xallı-ala
xalq-halk, nüfus
xalqa-halka
xalı-halı
xam-acemi, ham
xam mal-ham madde
xammal-hammadde
xan-han
xana-xana-satrançlı
xanım-bayan, hanım
xanədan-hanedan
xaqan-hakan, kağan
xarab-bozuk, harap, sakat
xaraba-enkaz, harabe
xarabalaşmaq-fenalaşmak
xarabalıq-enkaz
xarablaşmaq-kötüleşmek
xarakter-huy, karakter, mizaç
xarakterik-özgü
xarakteristika-nitelik
xaric-dış, hariç
xarici-dış, haricî, yabancı
xarici işlər-dış işleri, hariciye
xariqüladə-doğaüstü, harikulâde
xariqə-harika
xarrat-marangoz
xartiya-misak
xas-has, mahsus, özgü
xasiyyət-huy, mizaç, yaradılış
xassə-nitelik
xatirə-andaç, anı, hatıra
xatirə nişanı-plâket
xatın-hatun
xatırlamaq-hatırlamak
xatırlatma-ihtar
xaç-haç
xaşlama-haşlama
xaşlamaq-haşlamak
xeyirxahlıq-iyilik
xəstəxana-hastahane
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yeməkxana-lokanta, yemekhane
yumşaqxasiyyət-uyuşkan
yuxa-yufka
yuxarı-yukarı
yüngülxasiyyət-hafif
çalxalamaq-çalkalamak, çalkamak
çoxalma-ürem
çoxalmaq-çoğalmak, üremek
çoxaltma-artırma, teksir
çörəkxana-ekmek fırını, fırın
çıxar-gider, harcama
çıxarmaq-çıkarmak
çıxartmaq-sökmek
ölüxana-morg
əczaxana-eczane
Çox Axtarılanlar
çem, üy, ramal, taklit, laqeyd, eşitmə, iffetli xanım, ci, hurma, vurdum, vi, iffet, təvəzükar, tin, ve, ikna, ukala, vu, barbunya, ikaz, eflatun, vo, ənbər, ika, yasəmən, çerçeve, təqlid, mercek, üz, rahim

Powered by Azeri.NET