Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
acışmaq-gocunmak
alqış-alkış
alqışlamaq-alkışlamak
altmış-altmış
alınmış-makbuz
alış-veriş-alış veriş
alışdırmaq-alıştırmak, yakmak
alışmaq-alışmak, kanıksamak, tutuşmak
alışqan-çakmak, kibrit
alışqanlıq-itiyat
alışıq-alışık
anlayış-kavram
arayış-rapor, tezkere
ayrılmış-özgü
azdanışan-suskun
barış-barış
barışmaq-barışmak
barışıq-mütareke
basılış-baskı
baxış-gösteri
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
bağışlanılmış-mazur
bağışlayın-affedersiniz, pardon
danışma-nakıl
danışmaq-konuşmak
danışıq-bahis, konuşma, laf
davranış-davranış, tavır, tutum
dolanışıq-geçim
dost-tanış-ahbap
dış-dış
dışarı-dışarı
fışqırmaq-fışkırmak
fışqırıq-ıslık
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
kraxmallanmış-kolalı
naxış-desen, motif, nakış
naxışlamaq-işlemek
nişastalanmış-kolalı
partlayış-infilak
qamış-kamış, saz
qarmaqarışıq-karmakarışık
qarğış-beddua
qarış-karış
qarışdırmaq-karmak
qarışlamaq-karışlamak
qarışmaq-karışmak, tutuşmak
qarışqa-karınca
qarışıq-bileşik, çetrefil, girift, karışık, karışım, karma, kompleks
qatışıq-harç
qaynadılmış-haşlama
qayıdış-dönüşlü
qayış-kayış
qaçış-firar, koşu
qırışmaq-kırışmak
qızmış-kızgın
qızışdırıcı-kundakçı
qızışdırıcılıq-kışkırtı
qış-kış
qışqırtmaq-kışkırtmak
qışqırıq-çığlık, yaygara
sarışın-sarışın
satış-sürüm
saxlanılmış-saklı
sayılmış-sayılı
sağdış-sağdıç
sıxışıq-sıkışık
tanınmış-ünlü
tanış-aşina, bildik, tanıdık
tanış etmək-tanıştırmak
tanış olmaq-tanışmak
tapışmaq-buluşmak
uzadılmış-uzantı
uzaqlaşdırılmış-ücra
vspışka-flâş
xışıltı-hışırtı
yanlış-falso, hata, yanılgı, yanlış
yapışmaq-yapışmak
yapışqan-kola, tutkal, yapıştırıcı, zamk
yapışıq-yapışık
yağış-yağış, yağmur
yığışmaq-üşüşmek
çalışmaq-çabalamak, çalışmak, yeltenmek
çalışqanlılıq-özen
çarpışma-çarpışma
çatışmamazlıq-pürüz
çağırış-çağrı, döviz
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
çıxış-çıkış, gösteri, nutuk, tebliğ
əsaslanmamış-asılsız
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alkış-alqış
alkışlamak-alqışlamaq
altmış-altmış
alış veriş-al ver, alış-veriş
alışmak-alışmaq, öyrəşmək
alıştırma-məşq, təlim
alıştırmak-alışdırmaq, öyrətmək
alışık-alışıq
barış-barış, sülh
barışmak-barışmaq
bağış-ianə
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
bağışıklık-immunitet
danışmak-gənəşmək, məsləhətləşmək
danışman-məsləhətçi, müşavir
davranış-davranış
dayanışma-həmrəylik, yekdillik
dayanışık-həmfikir, həmrəy
dış-dış, xaric, xarici, zahiri
dış işleri-xarici işlər
dışarı-bayır, çöl, dışarı
fışkırmak-fışqırmaq
hışım-hiddət, qəzəb
hışırtı-xışıltı
inkışaf-inkişaf
içli dışlı-səmimi
kamış-qamış
karmakarışık-qarmaqarışıq
karış-qarış
karışlamak-qarışlamaq
karışmak-qarışmaq, müdaxilə etmək
karışık-qarışıq
karışım-qarışıq
kayış-qayış
kullanılmış-geyilmiş, işlənmiş, köhnə, nimdaş
kullanışlı-əlverişli, münasib, rahat
kullanışsız-əlverişsiz, narahat
kırışmak-qırışmaq
kış-qış
kışkırtmak-fitnəkarlıq etmək, qışqırtmaq
kışkırtı-qızışdırıcılıq, təhrikçilik
kışla-kazarma
nakış-naxış
olmamış-dəyməmiş, kal, yetişməmiş
sarışın-sarışın
sıkışık-sıxışıq
sıvışmak-sovuşmaq
takışmak-dalaşmaq, tutaşmaq
tanışmak-tanış olmaq
tanıştırmak-tanış etmək
tartışma-disput, mübahisə, müzakirə
tartışmak-mübahisə etmək
varış-çatma, fəhm, fərasət, finiş, gəlmə
varışlı-fəhmli, fərasətli
yakışmak-yaraşmaq
yakışıklı-gözəl, yaraşıqlı
yanlış-səhv, yanlış
yanlışlıkla-bilmədən, səhvən
yapılış-konstruksiya, quruluş
yapışmak-yapışmaq
yapıştırıcı-yapışqan
yapışık-yapışıq
yaradılış-xasiyyət, təbiət
yatışmak-sakitləşmək
yağış-yağış
yılışık-üzə gülən, yaltaq
çalışmak-çalışmaq, işləmək
çarpışma-çarpışma, toqquşma
çarpışmak-toqquşmaq
çatışma-ixtilaf, münaqişə, toqquşma, ziddiyyət
çatışmak-sözləşmək, toqquşmaq
çağdışı-köhnə
çağrışım-assosiasiya, yaratma
çıkış-çıxış
çıkışmak-danlanmaq, söymək
ılıştırmak-ilıqlaşdırmaq
ışık-işıq
ışıkçı-işıqçı
ışıl ışıl-işıl-işıl
ışıldak-projektor
ışıldamak-işıldamaq
ışın-şüa
ışınlamak-şüalamaq
ışınım-radiasiya, şüalanma


Çox Axtarılanlar
çem, zadegan, ziddiyət, alabildiğine, , şekavet, hemcinin, rəyyan cənnəti, hüsus, tartı, motiv, emilia, islam bülbülləri, a.y.e jizn voram, neden, çelişki, ixlaslı müslüman, naim cənnəti, çelişkili, lahlamak, esef, eşitmə, eriştirir, atıyorsunuz, ölçeği, mihnet, siqar, təhrif, ölçeğ, eriştir

Powered by Azeri.NET