Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
alaçiy-tatarımsı, tatarsı
açar-açar, anahtar
açmalıq-açmalık
açmaq-açmak, çözmek
açıq-açık, aleni, somut
açıq iclas-açık celse
açıq-qəhvəyi-ala
açıqca-kartpostal
açıqgöz-açık göz
buruqsaç-kıvırma
cığır açmaq-çığır açmak
deşikaçan-zımba
gözüaçıq-gözü açık
haça-çatal
haçalanmaq-çatallanmak
haçansa-er geç
iddiaçı-davacı
irticaçı-gerici
işdən qaçmaq-kaytarmak
laçın-şahin
macəraçı-maceraperest
mamaçı-ebe
masqaraçı-alaycı
naçka-demet
oymaçı-kazıcı
pensiyaçı-emekli
probkaaçan-tirbuşon
qaraçı-çingene
qaçaq-kaçak
qaçaqçı-kaçakçı
qaçmaq-kaçmak, koşmak, tüymek
qaçqın-göçmen
qaçılmaz-kaçınılmaz
qaçınmaq-kaçınmak
qaçış-firar, koşu
qıvrımsaç-kıvırma
saç-saç
saçmalamaq-saçmalamak
saçmaq-saçmak
skripkaçı-viyolonist
tamaşaçı-seyirci
trubaçı-borazan
xaç-haç
xırdaçı-titiz
əczaçı-eczacı
əliaçıq-eli açık
Türk dilində-Azərbaycan dilində
akçaağaç-ağcaqayın
amaç-amac, hədəf, məqsəd, məram, nişan, niyyət
andaç-xatirə, yadigar
araç-alət, vasitə
ayraç-mötərizə
-ac, yalavac
aç gözlü-acgöz, acgözlü
açar-açar
açmak-açmaq
açmalık-açmalıq
açı-bucaq
açık-açıq
açık celse-açıq iclas
açık göz-açıqgöz
açıklama-izah, şərh
açıklamak-aydınlaşdırmaq, izah etmək
açıkçı-birja, dəllalı
ağaç-ağac
ağaçkakan-ağacdələn
ağaççileği-qoruq
birkaç-bir neçə, qismən
bulamaç-bulamac
doğaç-bədahətən, ekspromt, hazırlıqsız, improvizasiya
duraç-turac
eli açık-əliaçıq
gözü aç-acgöz, gözüac
gözü açık-gözüaçıq
haraç-xərac
haç-xaç
ihraç-ixrac
ihtiyaç-ehtiyac
ilaç-əlac, çarə, dava, insektisid
ilaçlamak-mumiyalamaq
izdivaç-izdivac
kaldıraç-ling
kaç-nə qədər, neçə
kaçak-qaçaq
kaçakçı-qaçaqçı
kaçamak-bəhanə
kaçamaklı-gizli, gizlicə, ikimənalı, qeyri-müəyyən, qeyri-səmimi
kaçar-nə qədər, neçə-neçə
kaçmak-qaçmaq
kaçık-anormal
kaçıncı-hansı, neçənci
kaçınmak-çəkinmək, qaçınmaq, yayınmaq
kaçınılmaz-qaçılmaz, labüd
kulaç-sajın
kıskaç-kəlbətin, qısqac
mizaç-xarakter, xasiyyət, xuy
muhtaç-möhtac
palyaço-kloun, məzhəkəçi, təlxək
revaç-rəvac
sayaç-sayğac
saç-saç
saçma-axmaq, cəfəngiyat, səfeh
saçmak-saçmaq, səpmək
saçmalamak-saçmalamaq
taç-tac
tıkaç-tıxac
utangaç-utancaq
yamaç-yamac
çaçaron-boşboğaz, gəvəzə
çuhaçiçeği-primula
çığır açmak-cığır açmaq


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, ələf, reksane, sərəsi, fərəsi, minus, rəğbət, ..., ministut, tut, famil, akif, müşaiyət, biət, müsəhhih, xama, urey, ..., kaplumbağa

Powered by Azeri.NET