Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ac-
acgöz-aç gözlü, gözü aç
acgözlü-aç gözlü
acgözlük-hırs
aciz-âciz
acmaq-acıkmak
acı-acı
acılaşmaq-acılaşmak
acımaq-acımak
acıq-hırs, kızgınlık, öfke
acıqlandırmaq-gücendirmek
acıqlanmaq-gücenmek, kızmak, öfkelenmek
acıqlı-kızgın, öfkeci
acışmaq-gocunmak
alacaq-alacak
amac-amaç
aracılıq-tavassut
arxac-ağıl, atkı
azacıq-biraz
ağac-ağaç, ahşap
ağacdələn-ağaçkakan
baca-baca
bacanaq-bacanak
bacaq-bacak
bacarmaq-becermek
bacarıq-ehliyet, marifet, yeterlik
bacarıqlı-makul
bacı-abla, bacı, kızkardeş
balaca-ufak
bambalaca-minik
bulamac-bulamaç
böyük bacı-abla
cacıq-cacık
dar ağacı-dar ağacı
dayanacaq-durak
doğramac-cacık
ehtiyac-ihtiyaç, imdat freni
faciə-facia
faciəli-feci
gözüac-gözü aç
hacı-hacı
hacət-icap
hərrac-artırma
ixrac-ihraç
ixracat-ihracat
izdivac-izdivaç
lacivərd-lâcivert
leylac-üçkâğıtçı
macəra-macera, serüven
macəraçı-maceraperest
möhtac-muhtaç
möhtac olmaq-gereksinmek
mühacir-göçmen, muhacir
müraciət-başvuru, çağrı, hitap, müracaat
müraciət etmək-başvurmak
müraciətnamə-mesaj
məvacib-ücret
məvacibli-ücretli
oturacaq-sandalye
payacıq-fiş
qısaca-velhasıl
qısqac-kıskaç, makas, raptiye
rəvac-revaç, sürüm
sayğac-sayaç
sığınacaq-barınak, iltica
tac-taç
tacir-iş adamı
tapmaca-bilmece
tibb bacısı-hemşire
toqqacıq-atkı
turac-duraç
tıxac-tıkaç
vacib-önemli, vacip
xərac-haraç
yalavac-
yamac-yamaç, yöre
yanacaq-yakacak, yakıt
çapacaq-çapa
əlac-ilaç
Türk dilində-Azərbaycan dilində
acayip-əcaib
acele-əcələ, təcili, tələsik
acemi-əcəmi, xam, naşı, təcrübəsiz
acenta-agent, agentlik, büro
acente-agent, agentlik, büro
acil-təcili, tələsik, tez
acı-acı, ağrı, əzab, əziyyət, dərd, kədər
acıklı-hüznlü, kədərli, qəmli, qüssəli, yaslı
acıkmak-acmaq
acılaşmak-acılaşmaq
acıma-insaf, mərhəmət
acımak-acımaq, yazığı gəlmək
acımasız-mərhəmətsiz
acıtmak-ağrıtmaq, incitmək
alaca-ala-bəzək, ala-bula, al-əlvan
alacak-alacaq
alacaklı-kreditor
atmaca-qırğı
aşırmacı-plagiator
babacan-mehriban, sevimli
baca-baca
bacak-ayaq, bacaq
bacanak-bacanaq
bacı-bacı
bulmaca-bilməcə, krossvord
cacık-cacıq, doğramac
dar ağacı-dar ağacı
davacı-iddiaçı, şikayətçi, tələbkar
dokumacı-toxucu
doğramacı-dülgər
eczacı-əczaçı, aptekçi
facia-faciə
gerillacı-partizan
hac-həcc
hacim-həcm
haciz-girov, sekvestr
haczetmek-girov götürmək
hacı-hacı
havacı-hərbi təyyarəçi
ihracat-ixracat
işportacı-xırdavatçı
karaca-cüyür
konuşmacı-mühazirəçi, natiq
macera-avantüra, fırıldaq, macəra
maceraperest-macəraçı
macun-pasta, sürtgü, zamazka
muhacir-mühacir
müracaat-müraciət
müstacel-təcili, təxirəsalınmaz
olacak-əlverişli, münasib, yararlı
taaccüp-təəccüb
vacip-vacib
yakacak-yanacaq
yapmacık-saxta
yapmacıksız-təbii
şakacı-məzəli, zarafatçı


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, cəfəngiyat, olanak, kafile, kimyon, cirə, göyərti, caiz, ob, məğrib, od, kaplumbağa, of, bazliq, ərköyün, ramal adinin menasi, os, bəhməz, təfərrüat, tepki, xosbext, nafile, lele, başüstüne, həsənət, adem, oh, layiq, bazlıq

Powered by Azeri.NET