Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
adaxlı-nişanlı
alabaxta-üveyik
araxis-araşit
axirət-ahret
axmaq-ahmak, akmak, aptal, bön, budala, enayi, kötü, saçma, salak
axmaqlıq-hamâkat
axsamaq-aksamak
axsaq-aksak, topal
axtarmaq-aramak
axund-hoca
axur-ahır
axın-salgın
axırıncı-son
axşam-akşam
bax-sakın
baxmaq-bakmak
baxmayaraq-rağmen
baxış-gösteri
buraxmaq-feshetmek, fırlatmak, salmak
buraxılma-fesih
cümə axşamı-Perşembe
daxili-dâhilî
daxili işlər-iç işleri
daxma-kulübe
ensiz taxta-çıta
fraxt-navlun
gecə vaxtı-geceleyin
günəbaxan-ayçiçeği
hava axını-cereyan
kraxmal-kola
kraxmallamaq-kolalamak
kraxmallanmış-kolalı
küstax-küstah
lax-gevşek
müdaxilə-müdahale
müdaxilə etmək-karışmak
mədaxil-aidat, gelir
naxış-desen, motif, nakış
naxışlamaq-işlemek
paxla-bakla, fasulye
paxıl-kıskanç
paxıllıq etmək-kıskanmak
paytaxt-başkent, başşehir
piştaxta-satıcı tezğahı, tezgâh
saxlamaq-alıkoymak, dindirmek
saxlanmaq-saklanmak
saxlanılmış-saklı
saxsı-saksı
saxta-aldatı, düzme, eğreti, sahte, yapma, yapmacık
saxtakar-sahtekâr
saxtakarlıq-yolsuzluk
solaxay-solak
sonraya saxlamaq-ertelemek
sözə baxan-uslu, uysal
sözəbaxan-uyuşkan
taxma-takma
taxmaq-takmak
taxt-kanape, taht
taxta-ahşap, tahta
taxta-şalban-kereste
taxtapuş-çatı
taxıl-tahıl
vaxt-ayar, süre, vakit
vaxtıyla-vaktiyle
yaxalamaq-tutmak, yakalamak
yaxta-yat
yaxud-veya, yahut
yaxın-yakın
yaxınlaşma-yaklaşım
yaxınlaşmaq-yaklaşmak
yaxınlığında-sularında
yaxşı-iyi, olur, pekala, peki, tamam
yaxşı yol-güle güle
yaxşıca-yakinen
yaxşılaşmaq-iyileşmek
yaxşılıq-iyilik
çaxmaq-çakmak
çərşənbə axşamı-Salı
şax-dal
əczaxana-eczane
əvvəl-axır-er geç
Çox Axtarılanlar
ruzi, eşitmə, kaplumbağa, əlhəmdülillah, pərdə, lütf, ümumi, mifologiya, nc nc, sonsuz, hürriyet, çocuksuz, qesri, kısır, ruziləndirdin, sonsus, nəaliyyət, yetk, fənd, ruzilənmək, soy, reksane, naliyyət

Powered by Azeri.NET