Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlandırmaq-utandırmak
acıqlandırmaq-gücendirmek
acıqlanmaq-gücenmek, kızmak, öfkelenmek
alovlanmaq-tutuşmak
aslan-aslan
atlanmaq-atlamak
aydınlanmaq-aydınlanmak
bahalanmaq-pahalanmak
balans-bilânço, muvazene, muvazenet
bağlanma-fesih
bağışlanılmış-mazur
başlangıc-giriş
başlanğıc-başlangıç
blank-antetli kâğıt
bulantı-bulantı
bulanıq-bulanık
canlanmaq-canlanmak
cəzalandırmaq-cezalandırmak
dalan-çıkmaz
daldalanmaq-barınmak, saklanmak
dalğalanmaq-havalanmak
danlanmaq-çıkışmak
dolanma-geçim
dolanmaq-dolanmak, geçinmek
dolanışıq-geçim
duyğulanmaq-duygulanmak
elan-bildirge, bilit, duyuru, ilân
filan-falan
filan-behman-falan filan
filan-fəsman-falan filan
flanel-fanila
havalanmaq-havalanmak
haçalanmaq-çatallanmak
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
ilan-yılan
ilanbalıq-bufa
ilhamlanmaq-esinlenmek
islanmaq-ıslanmak
istehsalı planlaşdırma-işletme
iştahalanmaq-iştahlanmak
kraxmallanmış-kolalı
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
maraqlanan-ilgili
maraqlanmaq-ilgilenmek, merak etmek, meraklanmak, umursamak
nazlanmaq-nazlanmak
nişastalanmış-kolalı
oğlan-oğlan
paylanma-dağılım
plan-tasar
planet-gezegen, seyyare
planetlərarası-gezegenlerarası
planka-çıta
planlaşdırmaq-tasarlamak
qalantereya-tuhafiye
qatlanmaq-katlanmak
qayğılanmaq-kaygılanmak
ruhlanmaq-esinlenmek
sallanmaq-sarkmak
sancılanmaq-sancılanmak
saxlanmaq-saklanmak
saxlanılmış-saklı
sevdalanmaq-sevdalanmak
silahlanmaq-silahlanmak
talan-çapul, yağma
talan etmək-yağmalamak
talançı-çapulcu
tamamlanmaq-bitmek
toplanmaq-birikmek, sevketmek, üşüşmek
toplantı-içtimaî
tozlandırmaq-püskürtmek
tozlandırıcı-püskürteç
tullanmaq-atlamak, zıplamak
xoşlanmaq-hoşlanmak
yalan-yalan
yalançı-yalancı
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yaraqlanmaq-silahlanmak
yırğalanma-sallantı, yalpa
şlanq-hortum
şüalanma-ışınım
əsaslanmamış-asılsız
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alan-ərazi, bölmə, meydan, sahə
ambülans-ambulatoriya, poliklinika, təcili yardım maşını
arızalanmak-sınmaq
aslan-aslan
ayaklanma-qiyam, üsyan
ayaklanmak-qiyam etmək, üsyan etmək
aydınlanmak-aydınlanmaq
bağlantı-rabitə
başlangıç-başlanğıc
bulantı-bulantı
bulanık-bulanıq
canlanmak-canlanmaq
ceylan-ceyran
cezalandırmak-cəzalandırmaq
dolandırmak-dələduzluq etmək, fırıldaqçılıq etmək
dolandırıcı-dələduz, fırıldaqçı
dolanmak-dolanmaq, gəzmək
duygulanmak-duyğulanmaq
falan-filan
falan filan-filan-behman, filan-fəsman
hastalanmak-xəstə olmaq
hava alanı-aeroport
havalanmak-dalğalanmaq, havalanmaq, uçmaq, yellənmək
hayıflanmak-heyflənmək
heyelan-uçqun
hoşlanmak-xoşlamaq, xoşlanmaq
huylanmak-şəklənmək, şübhələnmək
hızlanmak-sürətlənmək
iştahlanmak-iştahalanmaq
kaplan-pələng
katlanmak-dözmək, qatlanmaq
kaygılanmak-qayğılanmaq
kullanmak-istifadə etmək, işlətmək
kullanılmış-geyilmiş, işlənmiş, köhnə, nimdaş
kullanışlı-əlverişli, münasib, rahat
kullanışsız-əlverişsiz, narahat
kırlangiç-qaranquş
kırlangıç-qaranquş
meraklanmak-maraqlanmaq
nazlanmak-nazlanmaq
olanak-imkan, mümkünlük
olanaklı-mümkün
olanca-bütün
oğlan-oğlan
pahalanmak-bahalanmaq
pırlanta-brilyant
rastlantı-təsadüf
saklanmak-daldalanmaq, gizlənmək, qorunmaq, saxlanmaq
sallantı-diqqətsizlik, etinasızlıq, laqeydlik, saymazlıq, silkələnmə, titrəyiş, yellənmə, yırğalanma
sancılanmak-sancılanmaq
sevdalanmak-sevdalanmaq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
sonuçlanmak-nəticələnmək
sınıflandırma-təsnif etmə, təsnifat
toparlanmak-toparlamaq
toplantı-yığıncaq
uslanmak-düzəlmək, islah olmaq
yalan-yalan
yalancı-yalançı
yalanlamak-təkzib etmək
yaltaklanmak-yaltaqlanmaq
yankılanmak-əks-səda vermək
yılan-ilan
çatallanmak-haçalanmaq, ikiləşmək
ıslanmak-islanmaq


Çox Axtarılanlar
çem, ci, eşitmə, aut, esenlik, ça, tandemi, təəccüb, orsa, ego, iveç, menk, qewy, derlen, bazdığ, mojna, derlenip, bazdıq, təəcüb, bazdıx, yedek, təəcüblənmək, çarpıtma, siqar, çarpıt, öp

Powered by Azeri.NET