Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
axund-hoca
axur-ahır
eniş-yoxuş-engebe
meydan oxumaq-rest çekmek
noxud-bezelye, nohut
oxucu-okur
oxuma-okuma
oxumaq-okumak, ötmek
oxumuş-okumuş
oxunaqlı-okunaklı
oxunmuş-münevver
qaraqorxu-blöf
qorxu-korku, kuşku, tehdit
qorxuluq-korkuluk
qorxunc-korkunç
qorxusuz-pervasız
qorxutmaq-yıldırmak
qoxu-koku
toxucu-dokumacı
toxuculuq-tekstil
toxum-tohum
toxuma-doku, dokuma
toxumaq-dokumak
toxunaqlı-dokunaklı
toxunma-dokuma
toxunmaq-değinmek, değmek, dokunmak
xudafiz-Allah'a ısmarladık
xudahafiz-Allah'a ısmarladık
xudbin-bencil
xudbinlik-bencillik
xudpəsəndlik-sükse
xurd-xəşil-hurdahaş
xurma-hurma
xuruş-katık
xuy-mizaç
yaxud-veya, yahut
yoluxucu-bulaşıcı, geçici
yoxuş-yokuş
yuxu-düş, uyku
yuxulamaq-dalmak
çuxur-çukur
Çox Axtarılanlar
çem, aq, kaplumbağa, aha, yapıcı, status, gede, ilke, askı, gilə, gile, ayka, gədə, jaket, eşitmə

Powered by Azeri.NET