Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
armağan-armağan
arvadağız-kılıbık
avropasayağı-alafranga
-beyaz
ağa-ağa, beyefendi, efendi, patron
ağac-ağaç, ahşap
ağacdələn-ağaçkakan
ağalıq-egemenlik
ağarmaq-ağarmak
ağcaqanad-sivri sinek
ağcaqayın-akçaağaç, isfendan
ağcaqovaq-titrekkavak
ağciyər-ak ciğer
ağlamaq-ağlamak
ağrı-acı, ağrı
ağrımaq-ağrımak
ağrıtmaq-acıtmak
ağsaqqal-ak sakal
ağı-ağıt, zehir
ağıl-ağıl, akıl, aklıselim, basiret, bilinç, kafa, us
ağıllı-bilinçli, kafalı, makul, uslu, zeki
ağılsız-bön, geri zekâlı
ağır-ağır, ağır başlı, güç, hantal, külfetli, oturaklı, sarp
ağırlamaq-ağırlamak
ağırlaşmaq-fenalaşmak, güçleşmek, kötüleşmek
ağırlıq-sıklet, tartı
ağız-ağız
aşağı-aşağı, düşük
balıqqulağı-helezon
bayağı-adi, bayağı, harcıalem
bağ-bağ, bahçe, kordon
bağban-bahçıvan
bağlama-ambalaj, paket
bağlamaq-akdetmek, bağlamak, kapamak
bağlanma-fesih
bağlaşma-kontrat, sözleşme
bağlaşmaq-bağdaşmak
bağlı-bağlı, ilgili, kapalı
bağça-bahçe
bağırmaq-bağırmak
bağırsaq-bağırsak, işkembe
bağırtı-çığlık, yaygara
bağışlamaq-affetmek, bağışlamak
bağışlanılmış-mazur
bağışlayın-affedersiniz, pardon
boyunbağı-gerdanlık
burağan-hortum
cib bıçağı-çakı
dar ağacı-dar ağacı
dağ-dağ
dağarcıq-dağarcık
dağlamaq-dağlamak
dağıdan-yıkıcı
dağılmaq-dağılmak, yıpranmak
dağıtdırmaq-bozdurmak
duru yağ-sıvı yağ
fağır-fakir, fukara
göy qurşağı-gök kuşağı
göz dustağı-göz hapsi
gözübağlı-gözü kapalı
kağız-kâğıt
kərə yağı-tere yağı
lağ-alay
lağlağıçı-şaklaban
mağara-in, mağara
miras dağıdan-mirasyedi
nağara-davul
nağd-peşin
nağd pul-nakit
nağıl-masal
portağal-portakal
qabağını almaq-önlemek
qadağa-yasak
qadağan etmək-menetmek
qarabağır-çil
qarağat-bektaşiüzümü
qağayı-martı
qurbağa-kurbağa
sağ-sağ
sağalmaq-iyileşmek
sağdış-sağdıç
sağlam-dinç, esen, iyi, sağlam
sağlamlıq-afiyet, esenlik
sağlıq-sağlık, tost
sağlıqla-afiyet olsun
sağmaq-sağmak
sağır-sağır
səhifə bağlama-mizanpaj
torağay-çalıkuşu, tarla kuşu
tısbağa-kaplumbağa
uşaq bağçası-ana okulu
vağzal-gar, istasyon
yanardağ-yanardağ
yağ-yağ
yağlı boya-yağlı boya
yağlı çörək-çörek, pide
yağmaq-yağmak
yağmur-yağmur
yağmurluq-trençkot, yağmurluk
yağış-yağış, yağmur
çalağan-çaylak
çağ-çağ
çağa-bebek
çağdaş-çağdaş
çağıldamaq-çağıldamak
çağırmaq-çağırmak
çağırış-çağrı, döviz
Türk dilində-Azərbaycan dilində
akçaağaç-ağcaqayın
armağan-armağan, yadigar
-şəbəkə, tor
ağa-ağa
ağabey-böyük qardaş, qardaş
ağarmak-ağarmaq
ağaç-ağac
ağaçkakan-ağacdələn
ağaççileği-qoruq
ağlamak-ağlamaq
ağrı-ağrı
ağrımak-ağrımaq
ağıl-ağıl, arxac, halə, parıltı, şəfəq
ağır-ağır
ağır başlı-ağır, ciddi, təmkinli
ağırlamak-ağırlamaq
ağıt-ağı
ağız-ağız
aşağı-aşağı
bayağı-adi, bayağı, sadə, vulqar
bağ-bağ, tənəklik
bağdaş-bardaş
bağdaşmak-bağlaşmaq
bağlamak-bağlamaq
bağlantı-rabitə
bağlı-asılı, bağlı
bağıl-nisbi
bağıllık-nisbilik
bağımlı-asılı, qeyri-müstəqil, tabe
bağımlılık-asılılıq, tabeçilik
bağımsız-azad, müstəqil, sərbəst
bağımsızlık-istiqlaliyyət, müstəqillik, sərbəstlik
bağırmak-bağırmaq
bağırsak-bağırsaq
bağış-ianə
bağışlamak-bağışlamaq
bağışıklama-immunizasiya
bağışıklık-immunitet
boyun bağı-qalstuk
buzağı-buzov
dar ağacı-dar ağacı
dağ-dağ
dağ boğazı-dərə
dağ keçisi-köpgər
dağarcık-dağarcıq
dağcı-alpinist
dağlamak-dağlamaq
dağılmak-dağılmaq
dağılım-bölüşdürmə, paylanma
estağfurullah-əstəğfürullah
gazyağı-neft
gazyağı ocağı-maşınka, pilətə
gök kuşağı-göy qurşağı
kaplumbağa-tısbağa
kağan-xaqan
kurbağa-qurbağa
lağvetmek-ləğv etmək
mağara-mağara
mağdur-məqdur
mağduriyet-ədalətsizlik, haqsızlıq
mağlubiyet-məğlubiyyət
mağlup-məglub
mağrur-məğrur
meblağ-məbləğ
mübalağa-mübaliğə
olağan-adi, təbii
olağanüstü-fövqəladə, qeydi-adi, qeyri-adi
papağan-tutuquşu
rağbet-rəğbət
rağmen-baxmayaraq, rəğmən
sağ-sağ
sağanak-sel, tufan
sağdıç-sağdış
sağlam-sağlam
sağlamak-təmin etmək
sağlık-sağlıq
sağlık memuru-feldşer
sağmak-sağmaq
sağır-kar, sağır
sıvı yağ-duru yağ
tere yağı-kərə yağı
yanardağ-vulkan, yanardağ
yağ-yağ
yağlı boya-yağlı boya
yağma-qarət, soyğun, soyğunçuluq, talan
yağmak-yağmaq
yağmalamak-qarət etmək, talan etmək
yağmur-yağış, yağmur
yağmurluk-bürüncək, plaş, yağmurluq
yağış-yağış
çağ-çağ, dövr
çağanoz-krab
çağdaş-çağdaş, həməsr, müasir
çağdışı-köhnə
çağlayan-şəlalə
çağrı-çağırış, dəvət, müraciət
çağrılık-dəvətnamə
çağrışım-assosiasiya, yaratma
çağıldamak-çağıldamaq
çağırmak-çağırmaq, səsləmək


Çox Axtarılanlar
eşitmə, kaplumbağa, foye sozunun menasi, qələmə. vermək, mehriban antonimi, foye etimologiyasi, bigini ceynemek, kıl, gijdillax, kobud, strateji məhsul, qələmə vermək, roye, zloy, kirşə, silah, ruzi, başılovlu, kızak, qaragile, bazdiq, kobud. eks menasi, üz, tunar, foye, restrukturizasiya, kobud., qələmə almaq, ..., kitab

Powered by Azeri.NET