Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlandırmaq-utandırmak
acıqlandırmaq-gücendirmek
addım-adım
addımlamaq-adımlamak
aldadıcı-çekici
alçaldıcı-yermeli
alışdırmaq-alıştırmak, yakmak
aradan qaldırmaq-gidermek
araşdırmaq-araştırmak, incelemek
araşdırıcı-araştırıcı
aydın-makul, münevver, net, okunaklı, somut, veciz
aydındır-besbelli
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
aydınlıq-aydınlık, vuzuh
az qaldı-neredeyse
badımcan-patlıcan
baldır-baldır
baldız-baldız, görümce
basdırmaq-dikmek, gömmek
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
boyun ardı-ense
bəraət qazandırmaq-aklamak
cındır-çaput
cəzalandırmaq-cezalandırmak
darıxdırmaq-sıkmak
darıxdırıcı-sıkıcı
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dağıtdırmaq-bozdurmak
dıllaq-bızır, dılak, klitoris
dırnaq-tırnak
dış-dış
dışarı-dışarı
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
gözünüz aydın-gözünüz aydın
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
ildırım-çakım, yıldırım
ilk yardım-ilk yardım
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
inandırmaq-kandırmak
istehsalı planlaşdırma-işletme
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
nəzərə çatdırmaq-vurgulamak
planlaşdırmaq-tasarlamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qadın-hatun, kadın, karı
qadın bərbəri-kuaför
qadın paltarı-entari
qaldırmaq-kaldırmak, kalkındırmak
qaldırıcı kran-çıkrık
qarışdırmaq-karmak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qaynadılmış-haşlama
qayıdış-dönüşlü
qızdırma-humma, sıtma
qızdırmaq-ısıtmak
qızışdırıcı-kundakçı
qızışdırıcılıq-kışkırtı
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
sandıq-sandık
sağdış-sağdıç
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sıldırım-sarp
sındırmaq-kırmak
tarazlaşdırmaq-dengelemek
titrəmə-qızdırma-humma
tozlandırmaq-püskürtmek
tozlandırıcı-püskürteç
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
ucuzlaşdırma-indirim, tenzilat
usandırmaq-kanıksamak
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uzadılmış-uzantı
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırılmış-ücra
uşaq saldırma-düşük
yadırğamaq-yadırgamak
yandırmaq-yakmak
yardım-yardım
yardımçı-yamak
yardımçı olmaq-desteklemek
yatızdırmaq-uyutmak
yekunlaşdırmaq-özetlemek
çadır-çadır
çatdırma-ulaştırma
çatdırmaq-iletmek, ulaştırmak
çuvaldız-çuvaldız
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
şaşırdıcı-şaşırtıcı
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Allah'a ısmarladık-xudafiz, xudahafiz, salamat qalın
adım-addım
adımlamak-addımlamaq
aldırmaz-etinasız, laqeyd
aldırmazlık-etinasızlıq, laqeydlik
aydın-ziyalı
aydınlanmak-aydınlanmaq
aydınlık-aydınlıq
baldır-baldır
baldız-baldız
bayındır-abad
baş kaldırmak-baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək
bıldır-bildir
bıldırcın-bildirçin
cadı-cadugər
cezalandırmak-cəzalandırmaq
dadı-dayə
dolandırmak-dələduzluq etmək, fırıldaqçılıq etmək
dolandırıcı-dələduz, fırıldaqçı
dılak-dıllaq
dış-dış, xaric, xarici, zahiri
dış işleri-xarici işlər
dışarı-bayır, çöl, dışarı
gözünüz aydın-gözünüz aydın
günaydın-sabahın xeyir
hadım-xədim
ilk yardım-ilk yardım, təcili yardım
içli dışlı-səmimi
kadın-qadın
kaldıraç-ling
kaldırmak-qaldırmaq
kaldırım-döşəmə, səki
kalkındırmak-qaldırmaq
kandırmak-aldatmaq, inandırmaq, şirnikdirmək, tovlamaq
paldır küldür-quppultu ilə
randıman-məhsuldarlıq, səmərəlik
randımanlı-məhsuldar, səmərəli
sadık-sadiq
saldırgan-təcavüzkar
saldırmak-cummaq, hücum etmək
saldırı-basqın, hücum, təcavüz, tecavüz
sandık-sandıq
sağdıç-sağdış
soy adı-familiya
sınıflandırma-təsnif etmə, təsnifat
takım yıldız-bürc
tanıdık-tanış
utandırmak-abırlandırmaq
yadırgamak-yadırğamaq
yaldız-zər
yaradılış-xasiyyət, təbiət
yardım-kömək, yardım
yıldırmak-hədələmək, qorxutmaq
yıldırım-ildırım
yıldız-ulduz
çadır-çadır
çağdışı-köhnə
çuvaldız-çuvaldız
çıldırmak-dəli olmaq, özündən çıxmaq
çıtkırıldım-dəymədüşər, küsəyən


Çox Axtarılanlar
bel, kaplumbağa, eşitmə, vüsalə, tütün, kaynak, rumuz, zehrimar, müşaiət, bezpridel, dalboyov, a.y.e jizn voram, etkin, gede sozunun menasi, kendi, zor, təhsis, şoloğlo, sancaq, yatırım, madur, ay ble, katkı, konstruktiv, dözleyirem, məstan, kuruz

Powered by Azeri.NET