Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ancaq-ancak
asanca-hazırlop
axırıncı-son
birinci-öncü
birinci növbədə-ilk önce
birincilik-öncelik
bürüncək-yağmurluk
cəncəl-hırçın
dinc-müsterih, uslu
dinclik-mola
dincəlmək-dinlenmek, konaklamak
doyunca-tıka basa
düşüncə-bilinç, düşünce
düşüncəli-bilinçli
fincan-fincan
gülünc-gülünç
güvenc-kıvanç
gəlincik-gelincik
gənc-genç
inanc-inanç
inci-inci
incik-kırgın
inciklik-kirginlik
incimiş-dargın, kırgın
incimək-gücenmek, incinmek, kırılmak
incir-incir
incitmək-acıtmak, gücendirmek
incə-ince, şık
incəlik-zarafet
incəlmək-incelmek
incələmək-incelemek
iyrənc-iğrenç, tiksinç
işgəncə-işkence
künc-köşe
küncüt-susam
muncuq-boncuk
nadinc-çapkın, haylaz
narınc-turunç
narıncı-turuncu
neçənci-kaçıncı
ortancıl-ortanca
oyuncaq-oyuncak
pencək-ceket
pencər-pancar
pəncə-taban
pəncərə-pencere
qazanc-avantaj, kar, kâr, kazanç, ücret, yarar
qorxunc-korkunç
qılınc-epe, kılıç
qısqanc-kıskanç
sancaq-firkete, raptiye
sancmaq-çivilemek, saplamak
sancı-sancı
sancılanmaq-sancılanmak
sevinc-ferah, sevinç
sevincli-kutlu
sinc-zil
sərəncam-genelge
tunc-bronz, tunç
turunc-turunç
turuncu-turuncu
utancaq-çekingen, mahcup, sıkılgan, utangaç
utancaqlıq-mahcubiyet, utanç
xəncər-hançer
yelləncək-salıncak
yığıncaq-meclis, toplantı
zənci-zenci
zəncir-köstek, zincir
zəncirbənd-fermuar
öncə-ilkönce, önce, peşin
öncədən-peşinen
əncir-incir
əylənc-fren
əyləncə-cümbüş, eğlence
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ancak-ancaq
atlıkarınca-karusel
bencil-eqoist, xudbin
bencillik-eqoistlik, xudbinlik
boncuk-muncuq
dilenci-dilənçi
düşünce-düşüncə
eğlence-əyləncə
fincan-fincan
fırıncı-çörəkbişirən, çörəkçi, şatır
gelincik-gəlincik, lalə
gonca-qönçə
güncel-aktual, mühim
güvence-zəmanət
hıncahınç-dopdolu
ilk önce-birinci növbədə
ilkönce-öncə
inanca-zəmanət
ince-incə
incelemek-araşdırmaq, incələmək, öyrənmək
incelmek-incəlmək
inci-inci
incinmek-incimək
incir-əncir, incir
insancıl-insanpərvər
işkence-işgəncə
kanca-çəngəl, qanad, qarmaq
karınca-qarışqa
kaçıncı-hansı, neçənci
okulöncesi-məktəbəqədər
olanca-bütün
ortanca-ortancıl
oyuncak-oyuncaq
oyuncu-aktrisa, aktyor
pancar-çuğundur, pazı, pencər
pencere-pəncərə
sakınca-məhzur, zərər
salıncak-yelləncək
sancak-bayraq
sancı-sancı
sancılanmak-sancılanmaq
sincap-dələ
tabanca-tapança
tencere-qazan, qazança
turuncu-narıncı, turuncu
vurguncu-alverçi, möhtəkir
yabancı-xarici, yabançı
yalancı-yalançı
zenci-zənci
zincir-zəncir
önce-əvvəl, əvvəlcə, qabaq, öncə
önceden-əvvəlki, qabaqkı
öncel-sələf
öncelik-beh, birincilik, qabaqcıllıq, təminat
öncü-avanqard, birinci, qabaqcıl
öğrenci-şagird, tələbə


Çox Axtarılanlar
çem, blət, bar, kaplumbağa, xuni, idi naxuy, falan, gijdılax, dabankeş, mutijik, koti, çaytikanı yağı, zacem, palit eleme, sex, bilezik, aksiya, ceo, niprav, bitirmek, diffuzor, imali, xənnas, brat, vızgırt, aksızor

Powered by Azeri.NET