Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
beş-beş
beşik-beşik
dabankeş-çekecek
deşikaçan-zımba
deşmək-deşmek
eşik-eşik
eşitmək-işitmek
eşmək-eşmek
eşq-aşk
eşqbazlıq-kur
eşşək-eşek
eşşəkarısı-eşek arısı
eşələmək-eşelemek
eşələnmək-eşinmek
keşik-nöbet
keşikçi-bekçi, muhafız
keşiş-papaz
kiçik meşə-koru
meşə-orman
meşəcik-koru
mərakeşli-Faslı
peşiman-pişman
peşman-pişman
peşə-meslek
qayğıkeş-ihtimamkar
qiyməkeş-çapa
xeşnud-hoşnut
xətkeş-cetvel
çeşid-çeşit, tür, türlü
çeşidləmək-ayıklamak
çeşmə-çeşme, pınar
çeşni-çeşni
Türk dilində-Azərbaycan dilində
ateş-atəş, od
ateşçi-ocaqçı
ateşçi yeri-ocaqxana
beleş-havayı, müftə, pulsuz
beş-beş
beşer-bəşər
beşeriyet-bəşəriyyət
beşik-beşik
bileşik-qarışıq, mürəkkəb
birleşmek-birləşmək
deşmek-deşmək
eleştiri-resenziya, tənqid
eleştirme-tənqid
eleştirmeci-tənqidçi
eleştirmek-rəy vermək, tənqid etmək
-oxşar, tay, yoldaş
eş anlamlı-sinonim
eşarp-şərf
eşdeğer-bərabər, ekvivalent
eşek-eşşək
eşek arısı-eşşəkarısı
eşelemek-eşələmək
eşik-astana, eşik, kandar
eşinmek-eşələnmək
eşit-bərabər, eyni, tay
eşitlik-bərabərlik, eynilik
eşitsiz-qeyri-bərabər
eşitsizlik-bərabərsizlik
eşkiya-quldur, soyğunçu
eşkıya-quldur
eşlik-bənzərlik, eynilik, müşayiət, oxşarlıq
eşmek-eşmək
eşsiz-qeyri-adi, misilsiz, tək, tənha
eşya-əşya
güneş-günəş
güreş-güləş
güreşmek-güləşmək
güçleşmek-ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək
helâlleşmek-halallaşmaq
iyileşmek-sağalmaq, yaxşılaşmaq
kalleş-etibarsız, inamsız
kardeş-qaqaş, qardaş
kesinleşmek-qətiləşmək
keşfetmek-kəşf etmək
keşif-kəşf
keşke-kaş
keşmekeş-kəşməkəş
kreş-körpələr evi, yasli
kökleşmek-kökləşmək
köleleştirmek-əsarət, kölələşdirmək
körleşmek-korşalmaq, kütləşmək
kötüleşmek-ağırlaşmaq, xarablaşmaq, pisləşmək
köydeş-həmkəndli
kızkardeş-bacı
meşakkat-məşəqqət
meşale-işıq, məşəl, nur
meşgale-məşğələ
meşgul-məşğul
meşhur-məşhur
meşru-düz, haqlı, qanuni
meşrubat-məşrubat
muhteşem-möhtəşəm
müsteşar-məsləhətçi, məşvərətçi, müşavir
müşteşrik-şərqşünas
neşe-nəşə
neşretmek-nəşr etmək
peşin-əvvəlcə, əvvəldən, qabaqcadan, nağd, öncə
peşinen-öncədən
peşkir-salfet
peştamal-döşlük, fitə, qənşərlik, önlük
sadeleşmek-sadələşmək
sanayileşmek-sənayeləşmək
sertleşmek-sərtləşmək
söyleşi-həsb-hal, söhbət
sözleşme-bağlaşma, kontrakt, müqavilə, razılaşma, saziş, sözləşmə
tebeşir-tabaşir
teşbih-təşbeh
teşebbüs-təşəbbüs
teşekkül-təşəkkül
teşekkür-təşəkkür
teşhir-təşhir
teşhis-təşxis
teşhır-göstərmə
teşhıs-ayırdetmə, tanıma
teşkil-təşkil
teşkilat-təşkilat
teşrif-təşrif
teşrifat-təşrifat
teşvik-həvəsləndirmə, şirnikləndirmə, təşviq
titreşim-titrəmə
yerleşik-oturaq
yerleşmek-yerləşmək
yerleştirmek-yerləşdirmək
yeşermek-yaşıllaşmaq
yeşil-yaşıl
yüzleşmek-üzləşmək
çeşit-çeşid, növ
çeşme-çeşmə
çeşni-çeşni, dad, tam
çiftleşmek-cütləşmək, qoşalaşmaq
çilekeş-məzlum
üleşmek-ayırmaq, bölünmək


Çox Axtarılanlar
ısra, əhval, küçümsəmək, çağ, optimize, ayarlamak, cayil, samimi, mizaç, qəşəng, mahrem, dillipak, hədər, fərəh, felsefe, çoğunlukla, enes, mütüvazi, mizac, öneri, məkruh, bakım, insaf, sevinç, görev, vurgulamak, adəm, bilmece, məzac, optimize etmek

Powered by Azeri.NET