Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
bir çox-birçok
en çox-azami
eniş-yoxuş-engebe
gözü tox-tok gözlü
gözütox-gözü tok
kinoxronika-aktüalite
meydan oxumaq-rest çekmek
noxta-yular
noxud-bezelye, nohut
olduqca çox-epey
ox-dingil, eksen, ok
oxucu-okur
oxuma-okuma
oxumaq-okumak, ötmek
oxumuş-okumuş
oxunaqlı-okunaklı
oxunmuş-münevver
oxşamaq-benzemek, okşamak
oxşar-benzer, eş
oxşarlıq-eşlik
paroxod-vapur
qoxlamaq-koklamak
qoxmaq-kokmak
qoxu-koku
soxmaq-çivilemek, sokmak
tox-koyu, tok
toxa-çapa
toxmaq-tokmak
toxtaqlıq-itidal
toxucu-dokumacı
toxuculuq-tekstil
toxum-tohum
toxuma-doku, dokuma
toxumaq-dokumak
toxunaqlı-dokunaklı
toxunma-dokuma
toxunmaq-değinmek, değmek, dokunmak
yox-bilâkis, değil, yok
yox olmaq-yitmek
yoxlama-deneme, kontrol, prova, yoklama
yoxsul-fakir, yoksul
yoxuş-yokuş
çox-çok, fazla, pek
çox mərtəbəli ev-apartman
çoxalma-ürem
çoxalmaq-çoğalmak, üremek
çoxaltma-artırma, teksir
çoxlu-birçok, çoğul
çoxluq-çoğunluk
Çox Axtarılanlar
çem, pozitiv, eşitmə, texeyyul, tenezzül, puhax, piç, fariğul-bal, gagas, dalbayov, neqativ, g.k, sağlıqla balam, kaplumbağa, afiyet olsun, mans, orsa, qələmə. vermək, menk, gijdillax, təxəyyül

Powered by Azeri.NET