Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arqument-kanıt
avqust-Ağustos
balıqqulağı-helezon
bayquş-baykuş
coşqun-sıcak
dəvəquşu-deve kuşu
göy qurşağı-gök kuşağı
hüquq-adli, Hak, hukuk, vekalet, yetki
hüquqi-adli, hukukî
hüquqlu-yetkili
islam hüququ-fıkıh
manqusta-firavunfaresi
pərqu-tüy
qaranquş-kırlangiç, kırlangıç
qarınqulu-obur, pis boğaz
qoşqu-debriyaj
qucaq-kucak
qucaqlamaq-kucaklamak
quda-dünür
qudurmaq-kudurmak
qul-esir, kul
qulaq-kulak
quldur-çapulcu, eşkiya, eşkıya, harami, haydut, şakî
quldur dəstəsi-çete
quldurbaşı-elebaşı
quldurluq-haydutluk
qulluq-hizmet, servis
qulluqçu-eleman, uşak
qum-kum
qumar-kumar
qumarbaz-üçkâğıtçı
qumaş-dokuma, kumaş
qumsal-kumsal
quppultu ilə-paldır küldür
quran-yapıcı
quraq-kurak
qurban-kurban
qurbağa-kurbağa
qurcalamaq-kurcalamak
qurd-kurt
qurma-tesbit, yapım, yapma
qurmaq-kurmak, yapmak
qurnaz-kurnaz
qurtarmaq-bitmek, kurtarmak, sonuçlamak, tüketmek
qurtulmaq-kurtulmak
quru-kara, kuru
quru qoşun-kara ordusu
qurulamaq-kurulamak
quruldamaq-guruldamak
qurultay-kurultay
quruluş-bünye, düzen, yapı, yapılış
quruluşçu-yönetmen
qurum-is, kuruluş, kurum
qurumaq-kurumak
qurğu-tertibat
qurğuşun-kurşun
qurşaq-kesim, kuşak, mıntaka
qutu-kutu
quyruq-kuyruk
quyu-kuyu
quzu-kuzu
quş-kuş
quş)-semiz
quşxana-kümes
tayqulp-kepçe, maşrapa
toqquşma-çarpışma, çatışma
toqquşmaq-çarpışmak, çarpmak, çatışmak
tutqun-donuk, somurtkan
tutuquşu-papağan
udqunmaq-yutkunmak
uçqun-çığ, heyelan
çovuşquşu-çavuşkuşu
çuqun-dökme demir, font
şaquli-dikey, düşey
Çox Axtarılanlar
ruzi, eşitmə, kaplumbağa, əlhəmdülillah, pərdə, lütf, ümumi, mifologiya, nc nc, sonsuz, hürriyet, çocuksuz, qesri, kısır, ruziləndirdin, sonsus, nəaliyyət, yetk, fənd, ruzilənmək, soy, reksane, naliyyət

Powered by Azeri.NET