Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlandırmaq-utandırmak
acıqlandırmaq-gücendirmek
addım-adım
addımlamaq-adımlamak
aldadıcı-çekici
alçaldıcı-yermeli
alışdırmaq-alıştırmak, yakmak
aradan qaldırmaq-gidermek
araşdırmaq-araştırmak, incelemek
araşdırıcı-araştırıcı
aydın-makul, münevver, net, okunaklı, somut, veciz
aydındır-besbelli
aydınlanmaq-aydınlanmak
aydınlaşdırmaq-açıklamak, çözmek, develope etmek
aydınlıq-aydınlık, vuzuh
az qaldı-neredeyse
badımcan-patlıcan
baldır-baldır
baldız-baldız, görümce
basdırmaq-dikmek, gömmek
baş qaldırmaq-baş kaldırmak
boyun ardı-ense
bəraət qazandırmaq-aklamak
cındır-çaput
cəzalandırmaq-cezalandırmak
darıxdırmaq-sıkmak
darıxdırıcı-sıkıcı
dayandırmaq-dindirmek, kesmek
dağıtdırmaq-bozdurmak
dıllaq-bızır, dılak, klitoris
dırnaq-tırnak
dış-dış
dışarı-dışarı
göz qamaşdırmaq-göz kamaştırmak
gözünüz aydın-gözünüz aydın
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
ildırım-çakım, yıldırım
ilk yardım-ilk yardım
ilıqlaşdırmaq-ılıştırmak
inandırmaq-kandırmak
istehsalı planlaşdırma-işletme
ixtisaslaşdırılmış-kalifye
məhdudlaşdırmaq-kısıtlamak, sınırlamak
nəzərə çatdırmaq-vurgulamak
planlaşdırmaq-tasarlamak
qablaşdırmaq-ambalaj yapmak, paketlemek
qadın-hatun, kadın, karı
qadın bərbəri-kuaför
qadın paltarı-entari
qaldırmaq-kaldırmak, kalkındırmak
qaldırıcı kran-çıkrık
qarışdırmaq-karmak
qarşılaşdırmalı-karşılaştırmalı
qarşılaşdırmaq-karşılaştırmak, kıyaslamak
qaynadılmış-haşlama
qayıdış-dönüşlü
qızdırma-humma, sıtma
qızdırmaq-ısıtmak
qızışdırıcı-kundakçı
qızışdırıcılıq-kışkırtı
qərarlaşdırmaq-kararlaştırmak
sandıq-sandık
sağdış-sağdıç
standartlaşdırmaq-ayarlamak
sıldırım-sarp
sındırmaq-kırmak
tarazlaşdırmaq-dengelemek
titrəmə-qızdırma-humma
tozlandırmaq-püskürtmek
tozlandırıcı-püskürteç
təcili yardım-ilk yardım
təcili yardım maşını-ambülans, cankurtaran
ucuzlaşdırma-indirim, tenzilat
usandırmaq-kanıksamak
uyğunlaşdırmaq-uygulamak
uzadılmış-uzantı
uzaqlaşdırmaq-uygulamak
uzaqlaşdırılmış-ücra
uşaq saldırma-düşük
yadırğamaq-yadırgamak
yandırmaq-yakmak
yardım-yardım
yardımçı-yamak
yardımçı olmaq-desteklemek
yatızdırmaq-uyutmak
yekunlaşdırmaq-özetlemek
çadır-çadır
çatdırma-ulaştırma
çatdırmaq-iletmek, ulaştırmak
çuvaldız-çuvaldız
çırpışdırmaq-aşırmak, çarpmak
şaşırdıcı-şaşırtıcı
Türk dilində-Azərbaycan dilində
Allah'a ısmarladık-xudafiz, xudahafiz, salamat qalın
adım-addım
adımlamak-addımlamaq
aldırmaz-etinasız, laqeyd
aldırmazlık-etinasızlıq, laqeydlik
aydın-ziyalı
aydınlanmak-aydınlanmaq
aydınlık-aydınlıq
baldır-baldır
baldız-baldız
bayındır-abad
baş kaldırmak-baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək
bıldır-bildir
bıldırcın-bildirçin
cadı-cadugər
cezalandırmak-cəzalandırmaq
dadı-dayə
dolandırmak-dələduzluq etmək, fırıldaqçılıq etmək
dolandırıcı-dələduz, fırıldaqçı
dılak-dıllaq
dış-dış, xaric, xarici, zahiri
dış işleri-xarici işlər
dışarı-bayır, çöl, dışarı
gözünüz aydın-gözünüz aydın
günaydın-sabahın xeyir
hadım-xədim
ilk yardım-ilk yardım, təcili yardım
içli dışlı-səmimi
kadın-qadın
kaldıraç-ling
kaldırmak-qaldırmaq
kaldırım-döşəmə, səki
kalkındırmak-qaldırmaq
kandırmak-aldatmaq, inandırmaq, şirnikdirmək, tovlamaq
paldır küldür-quppultu ilə
randıman-məhsuldarlıq, səmərəlik
randımanlı-məhsuldar, səmərəli
sadık-sadiq
saldırgan-təcavüzkar
saldırmak-cummaq, hücum etmək
saldırı-basqın, hücum, təcavüz, tecavüz
sandık-sandıq
sağdıç-sağdış
soy adı-familiya
sınıflandırma-təsnif etmə, təsnifat
takım yıldız-bürc
tanıdık-tanış
utandırmak-abırlandırmaq
yadırgamak-yadırğamaq
yaldız-zər
yaradılış-xasiyyət, təbiət
yardım-kömək, yardım
yıldırmak-hədələmək, qorxutmaq
yıldırım-ildırım
yıldız-ulduz
çadır-çadır
çağdışı-köhnə
çuvaldız-çuvaldız
çıldırmak-dəli olmaq, özündən çıxmaq
çıtkırıldım-dəymədüşər, küsəyən


Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, eşitmə, konstruktiv, ebruli, tenasüp, algı, süreklilik, beyrut, toplum, tenasül, maruz, farklı boyut, mücadele, şevk, hüsn-ü zan, ikramda, lübnan, vaad, hüsn, kinaye, mevlit, gizdullah, cami, ikram, toprak, biznillah, camii, mübarizə, hayati inanç, medrese

Powered by Azeri.NET