Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
abırlandırmaq-utandırmak
acıqlandırmaq-gücendirmek
acıqlanmaq-gücenmek, kızmak, öfkelenmek
alovlanmaq-tutuşmak
aslan-aslan
atlanmaq-atlamak
aydınlanmaq-aydınlanmak
bahalanmaq-pahalanmak
balans-bilânço, muvazene, muvazenet
bağlanma-fesih
bağışlanılmış-mazur
başlangıc-giriş
başlanğıc-başlangıç
blank-antetli kâğıt
bulantı-bulantı
bulanıq-bulanık
canlanmaq-canlanmak
cəzalandırmaq-cezalandırmak
dalan-çıkmaz
daldalanmaq-barınmak, saklanmak
dalğalanmaq-havalanmak
danlanmaq-çıkışmak
dolanma-geçim
dolanmaq-dolanmak, geçinmek
dolanışıq-geçim
duyğulanmaq-duygulanmak
elan-bildirge, bilit, duyuru, ilân
filan-falan
filan-behman-falan filan
filan-fəsman-falan filan
flanel-fanila
havalanmaq-havalanmak
haçalanmaq-çatallanmak
həyəcanlandırıcı-dokunaklı
ilan-yılan
ilanbalıq-bufa
ilhamlanmaq-esinlenmek
islanmaq-ıslanmak
istehsalı planlaşdırma-işletme
iştahalanmaq-iştahlanmak
kraxmallanmış-kolalı
lovğalanmaq-böbürlenmek, övünmek
maraqlanan-ilgili
maraqlanmaq-ilgilenmek, merak etmek, meraklanmak, umursamak
nazlanmaq-nazlanmak
nişastalanmış-kolalı
oğlan-oğlan
paylanma-dağılım
plan-tasar
planet-gezegen, seyyare
planetlərarası-gezegenlerarası
planka-çıta
planlaşdırmaq-tasarlamak
qalantereya-tuhafiye
qatlanmaq-katlanmak
qayğılanmaq-kaygılanmak
ruhlanmaq-esinlenmek
sallanmaq-sarkmak
sancılanmaq-sancılanmak
saxlanmaq-saklanmak
saxlanılmış-saklı
sevdalanmaq-sevdalanmak
silahlanmaq-silahlanmak
talan-çapul, yağma
talan etmək-yağmalamak
talançı-çapulcu
tamamlanmaq-bitmek
toplanmaq-birikmek, sevketmek, üşüşmek
toplantı-içtimaî
tozlandırmaq-püskürtmek
tozlandırıcı-püskürteç
tullanmaq-atlamak, zıplamak
xoşlanmaq-hoşlanmak
yalan-yalan
yalançı-yalancı
yaltaqlanmaq-yaltaklanmak
yaraqlanmaq-silahlanmak
yırğalanma-sallantı, yalpa
şlanq-hortum
şüalanma-ışınım
əsaslanmamış-asılsız
Türk dilində-Azərbaycan dilində
alan-ərazi, bölmə, meydan, sahə
ambülans-ambulatoriya, poliklinika, təcili yardım maşını
arızalanmak-sınmaq
aslan-aslan
ayaklanma-qiyam, üsyan
ayaklanmak-qiyam etmək, üsyan etmək
aydınlanmak-aydınlanmaq
bağlantı-rabitə
başlangıç-başlanğıc
bulantı-bulantı
bulanık-bulanıq
canlanmak-canlanmaq
ceylan-ceyran
cezalandırmak-cəzalandırmaq
dolandırmak-dələduzluq etmək, fırıldaqçılıq etmək
dolandırıcı-dələduz, fırıldaqçı
dolanmak-dolanmaq, gəzmək
duygulanmak-duyğulanmaq
falan-filan
falan filan-filan-behman, filan-fəsman
hastalanmak-xəstə olmaq
hava alanı-aeroport
havalanmak-dalğalanmaq, havalanmaq, uçmaq, yellənmək
hayıflanmak-heyflənmək
heyelan-uçqun
hoşlanmak-xoşlamaq, xoşlanmaq
huylanmak-şəklənmək, şübhələnmək
hızlanmak-sürətlənmək
iştahlanmak-iştahalanmaq
kaplan-pələng
katlanmak-dözmək, qatlanmaq
kaygılanmak-qayğılanmaq
kullanmak-istifadə etmək, işlətmək
kullanılmış-geyilmiş, işlənmiş, köhnə, nimdaş
kullanışlı-əlverişli, münasib, rahat
kullanışsız-əlverişsiz, narahat
kırlangiç-qaranquş
kırlangıç-qaranquş
meraklanmak-maraqlanmaq
nazlanmak-nazlanmaq
olanak-imkan, mümkünlük
olanaklı-mümkün
olanca-bütün
oğlan-oğlan
pahalanmak-bahalanmaq
pırlanta-brilyant
rastlantı-təsadüf
saklanmak-daldalanmaq, gizlənmək, qorunmaq, saxlanmaq
sallantı-diqqətsizlik, etinasızlıq, laqeydlik, saymazlıq, silkələnmə, titrəyiş, yellənmə, yırğalanma
sancılanmak-sancılanmaq
sevdalanmak-sevdalanmaq
silahlanmak-silahlanmaq, yaraqlanmaq
sonuçlanmak-nəticələnmək
sınıflandırma-təsnif etmə, təsnifat
toparlanmak-toparlamaq
toplantı-yığıncaq
uslanmak-düzəlmək, islah olmaq
yalan-yalan
yalancı-yalançı
yalanlamak-təkzib etmək
yaltaklanmak-yaltaqlanmaq
yankılanmak-əks-səda vermək
yılan-ilan
çatallanmak-haçalanmaq, ikiləşmək
ıslanmak-islanmaq


Çox Axtarılanlar
çem, eşitmə, kaplumbağa, sərəsi, bazen, aq, funksiya, fərəsii, fərəsi, müşaiyət, tine - tinden, biət, qərəsi, xama, urey

Powered by Azeri.NET