Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
ayrı-seçkilik-ayırım
dissertasiya-tez
esse-deneme
insektisid-ilaç
karusel-atlıkarınca
konsert-resital
konservativ-tutucu
konservator-tutucu
kreyser-kruvazör
kserokopiya-fotokopi
lisenziya-lisans
lisey-lise
pinset-cımbız
prodyüser-yapımcı
proses-işlem, süreç
qara sevda-kara sevda
qonaqsevər-misafirperver
resenziya-eleştiri
resept-reçete
sehr-büyü, sihir
sehrbaz-sihirbaz
sehrkar-büyücü
sehrləmək-büyülemek
sekvestr-haciz
sel-sağanak, sel
seleksiya-seçim
sement-çimento
sensasiya-havadis
sentner-keptal
sentyabr-eylül, Eylül
senzura-sansür
separatizm-ayırıcılık
sergi-sergi
seriya-seri
seriyalı-seri
serjant-çavuş
servant-camlı dolap
servis-servis
serviz-takım
sevda-sevda
sevdalanmaq-sevdalanmak
sevgi-sevgi
sevgili-sevgili, yâr
sevimli-babacan, gözde, sevimli, sıcak kanlı
sevinc-ferah, sevinç
sevincli-kutlu
sevişmək-sevişmek
sevmək-sevmek
sex-imalâthane
seyirci-seyirci
seyr-piknik
seyr etmək-seyretmek
seyrək-seyrek
seysmologiya-deprem bilimi
sezmək-çakmak, sezmek
seçgi-seçim
seçici-seçmen
seçilmək-sivrilmek
seçki-seçim
seçkin-güzide, seçkin
seçmə-eleme, güzide, seçim
seçmək-seçmek
veksel-döviz, poliçe
xilasedici-kurtarıcı
şose-kara yolu, karayolu
ştepsel-fiş, priz
əksetmək-aksetmek
Türk dilində-Azərbaycan dilində
adese-ədəsə, linza
aklıselim-ağıl, kamal
aksetmek-əksetmək
aleykümselam-əleykəssalam
açık celse-açıq iclas
bahse girmek-höcət etmək, mübahisə etmək
bahsetmek-bəhs etmək
benimsemek-mənimsəmək
bilimsel-elmi
bonservis-rəy, zəmanət
buse-busə
celse-iclas
ceset-cəsəd, meyit
cinsel-cinsi
cüsse-cüssə
deneysel-təcrübi
desen-naxış, ornament
dirsek-dirsək
eksen-ox
ekseriyet-əksəriyyət
elbise-geyim, libas, paltar
ense-ənsə, boyun ardı
esasen-əsasən
esen-sağlam
esenlik-sağlamlıq, səhhət
eser-əsər
evrensel-beynəlxalq, beynəlmiləl, dünyəvi, hədsiz, hərtərəfli, ölçüsüz, sonsuz, universal, ümumi
felsefe-fəlsəfə
fisebilillâh-havayı, müftə
garipsemek-qəribə gəlmək
geleneksel-ənənəvi
gülümsemek-gülümsəmək
hadise-hadisə
hapsetmek-həbs etmək
hisse-hissə, pay
hissedar-auksioner, kompanyon, ortaq, payçı, səhmdar, şərik
hissetmek-hiss etmək
hısse senedi-aksiya
iyimser-nikbin, optimist
iyimserlik-nikbinlik, optimizm
kara sevda-qara sevda
kese-kisə
kimse-kimsə
kişisel-şəxsi
konsey-şura
kösele-dəri, gön
kötümser-bədbin, pessimist
kötümserlik-bədbinlik, pessimizm
lise-lisey
maalesef-əfsus, heyif ki, təəssüf ki
mesele-məsələ
meselâ-məsələn
meğerse-məgərsə
muhasebe-mühasibat
mukayese-müqayisə
müessese-müəssisə
münasebet-münasibət
neredeyse-az qala, az qaldı
nesep-kök, nəsəb
neyse-nə isə, nəysə
porselen-çini, farfor
resepsion-qəbul
resepsiyon-qəbul
reseptör-radioqəbuledici
sebat-səbat
sebatsız-hərdəmxəyal, qətiyyətsiz, mütərəddid
sebep-səbəb
sebze-səbzə
seccade-səccadə
secde-səcdə
seciye-səciyyə
seda-səda
sedalı-cingiltili
sedasız-kar
sefa-səfa
sefahat-əxlaqsızlıq, pozğunluq
sefahet-əxlaqsızlıq, pozğunluq
sefalet-səfalət
sefer-səfər
sefil-səfil
seher-səhər
sehpa-molbert
sehven-səhvən
sekiz-səkkiz
sekmek-səkmək
sekte-duruş
sel-sel
selam-salam
selamlamak-salamlamaq
selamünaleyküm-salaməleyküm
selef-sələf
semavî-səmavi
sembol-rəmz
semirmek-səmirmək
semiz-kökələn, quş)
semt-səmt
sen-sən
sene-il
senelik-birillik, illik
senet-sənəd
serap-xəyal, ilğım
serbest-sərbəst
sergi-sergi
seri-cəld, çevik, seriya, seriyalı, sürətlə, sürətli, tez
serin-sərin
serinlemek-sərinləmək
sermaye-sərmayə
sermayedar-sərmayədar
sermek-sərmək
serpilmek-gəlişmək
serpmek-səpmək
sersem-sərsəm
serseri-sərsəri
sert-sərt
sertleşmek-sərtləşmək
servet-sərvət
servi-sərv
servis-xidmət, qulluq, servis
serçe-sərçə
serüven-macəra, sərgüzəşt
ses-səs
ses bilgisi-fonetika
ses bilimi-fonologiya
sesbilim-fonetika
seslenmek-səslənmək
sesli-sait
sessiz-sakit, samit
sevap-savab
sevda-sevda
sevdalanmak-sevdalanmaq
sevecen-mehriban
sevgi-sevgi
sevgili-sevgili
sevimli-sevimli
sevinç-sevinc
seviye-səviyyə
sevişmek-sevişmək
sevk etmek-sövq etmək
sevketmek-cəmləmək, göndərmək, toplanmaq, yollamaq, yönəltmək
sevmek-sevmək
seyahat-səyahət
seyir-gediş, inkişaf
seyirci-seyirci, tamaşaçı
seyrek-seyrək
seyretmek-seyr etmək
seyyar satıcı-səyyar satıcı
seyyare-planet, səyyarə
sezgi-duyma, intuisiya
sezmek-sezmək
seçenek-alternativ
seçim-ayırma, seçgi, seçki, seçmə, seleksiya
seçkin-seçkin
seçmek-seçmək
seçmen-seçici
siyaset-siyasət
sükse-xudpəsəndlik
teselli-təsəlli
tümsek-qabarcıq, təpəcik
veraset-irsiyyət
vesvese-vəsvəsə
yöresel-yerli
yüksek-yüksək
yüksek okul-ali məktəb
yüksek öğretim-ali təhsil
yüzeysel-səthi
çekimser-bitərəf
çiselemek-çisələmək
önsezi-duyma
ülser-xora, yara
şaheser-şah əsər
şahsen-şəxsən


Çox Axtarılanlar
çem, baktrian, dromedar, kaplumbağa, baktrian.nedir, stalaktit, jizn, ay can, adaxladı, baktirian, krem tartar, müsait, dümsük, təəssürat, eşitmə, züv, baktiran, sevdalaşmaq, bigini ceynemek, eylence, jizn voram, tövrü, , baktibsk, sovdalaşmaq, bığını ..., əyləncə, bərgi-nəsr, imza, genda

Powered by Azeri.NET