Sözlər      ilə Başlayan      Eynisi


Azərbaycan dilində-Türk dilində
arqument-kanıt
avqust-Ağustos
balıqqulağı-helezon
bayquş-baykuş
coşqun-sıcak
dəvəquşu-deve kuşu
göy qurşağı-gök kuşağı
hüquq-adli, Hak, hukuk, vekalet, yetki
hüquqi-adli, hukukî
hüquqlu-yetkili
islam hüququ-fıkıh
manqusta-firavunfaresi
pərqu-tüy
qaranquş-kırlangiç, kırlangıç
qarınqulu-obur, pis boğaz
qoşqu-debriyaj
qucaq-kucak
qucaqlamaq-kucaklamak
quda-dünür
qudurmaq-kudurmak
qul-esir, kul
qulaq-kulak
quldur-çapulcu, eşkiya, eşkıya, harami, haydut, şakî
quldur dəstəsi-çete
quldurbaşı-elebaşı
quldurluq-haydutluk
qulluq-hizmet, servis
qulluqçu-eleman, uşak
qum-kum
qumar-kumar
qumarbaz-üçkâğıtçı
qumaş-dokuma, kumaş
qumsal-kumsal
quppultu ilə-paldır küldür
quran-yapıcı
quraq-kurak
qurban-kurban
qurbağa-kurbağa
qurcalamaq-kurcalamak
qurd-kurt
qurma-tesbit, yapım, yapma
qurmaq-kurmak, yapmak
qurnaz-kurnaz
qurtarmaq-bitmek, kurtarmak, sonuçlamak, tüketmek
qurtulmaq-kurtulmak
quru-kara, kuru
quru qoşun-kara ordusu
qurulamaq-kurulamak
quruldamaq-guruldamak
qurultay-kurultay
quruluş-bünye, düzen, yapı, yapılış
quruluşçu-yönetmen
qurum-is, kuruluş, kurum
qurumaq-kurumak
qurğu-tertibat
qurğuşun-kurşun
qurşaq-kesim, kuşak, mıntaka
qutu-kutu
quyruq-kuyruk
quyu-kuyu
quzu-kuzu
quş-kuş
quş)-semiz
quşxana-kümes
tayqulp-kepçe, maşrapa
toqquşma-çarpışma, çatışma
toqquşmaq-çarpışmak, çarpmak, çatışmak
tutqun-donuk, somurtkan
tutuquşu-papağan
udqunmaq-yutkunmak
uçqun-çığ, heyelan
çovuşquşu-çavuşkuşu
çuqun-dökme demir, font
şaquli-dikey, düşey
Çox Axtarılanlar
kaplumbağa, çem, eşitmə, gicdillah, yaxala, şah əsər, zif, tergün, komiser, stol, ruzilənmək, gelişme, asker, doğma sozunun ..., lələne demek, üzügara baçı, dayanıyorsa, gülxətmi, reksane, vızgırt, faxtə, güncel, palojna, kövrelmek, sapık, kövrelmeq, həlimə, evezle, dayanmak, xüşk

Powered by Azeri.NET